Memo Kantine & Accomodaties (1999)

In deze Memo wordt aandacht besteed aan alle aspecten van kantines en sportaccommodaties. Besproken wordt alles wat met de inrichting en het exploiteren van een kantine te maken heeft, waaronder de daaraan door de verschillende wetten gestelde eisen. In het hoofstuk over de accommodatie wordt aandacht besteed aan: bestemmingsplannen, onteigening, eigendom en huur, de bouwvergunning, milieu-eisen, de onroerend zaakbelasting., verzekeringen en aansprakelijkheid. Voorts worden over de fiscale aspecten van zowel de kantine als de accommodatie besproken.

De Memo (192 blz) is niet meer verkrijgbaar.

Mr Kollen beschrijft in hoofdstuk 3 de Privatisering en bespreekt de overheidstaak, de verschillende vormen van privatisering, de door verenigingen met de overheid te sluiten overeenkomsten en de mogelijkheden van mediation om ingeval van verschillende belangen toch tot een voor de vereniging en de overheid aanvaardbare oplossing te komen.

3. Privatisering

3.1. Overheidstaak
3.1.2. Gewijzigd beleid
3.1.3. Privatisering
3.1.4. Risico's van privatisering
3.1.5. Hergroepering
3.1.6. Privatisering en fusie

3.2 Aard en omvang van de privatisering
3.2.1 Geen uniformiteit
3.2.2. Overdracht van het onderhoud
3.2.2.1. Klein onderhoud
3.2.2.2. Groot onderhoud
3.2.2.3. Renovaties
3.2.3. Overdracht van het beheer
3.2.4. Overdracht van de financiële verantwoordelijkheid
3.2.5. Het oprichten van een nieuwe accommodatie

3.3. Overeenkomst
3.3.1. Inhoud overeenkomst
3.3.2. Achterstallig onderhoud
3.3.3. Garantie
3.3.4. Gemeentelijke lening en subsidie
3.3.5. Inzet gemeentelijk personeel
3.3.6. Recht van opstal
3.3.7. Renovatie van sportvelden
3.3.8. Onvoorziene kosten en/of werkzaamheden
3.3.9. Tijdpad
3.3.10. Geschillen

3.4. Rechtspraak
3.4.1. Kort geding
3.4.2. Bevoegde rechter

3.5. Mediation
3.5.1 Mediator
3.5.2. Voordelen mediation
3.5.3. Overeenkomsten
3.5.4. Procedure