Verenigingen en stichtingen

Fred Kollen is sinds 1974 gespecialiseerd in verenigingsrecht en is tevens werkzaam voor stichtingen.

Fred Kollen:

  • Past in de statuten van verenigingen met afdelingen (secties, kringen, gewesten etc.) het duaal stelsel toe waardoor een duidelijker organisatiestructuur wordt verkregen en (competentie)geschillen tussen het bestuur en afdelingsbesturen - met de daaruit voortvloeiende bestuurlijke conflicten - voor de toekomst kunnen worden vermeden.
  • Heeft een grote en veelzijdige ervaring in het leiden en begeleiden van fusies, reorganisaties en herstructureringen bij verenigingen en stichtingen.
  • Schreef vanuit zijn dagelijkse en rijke ervaring het handboek 'De vereniging in de praktijk' (744 blz.). Bekijk de inhoudsopgave van het boek. U kunt het boek bij Kluwer bestellen. Zie ook het overzicht van zijn overige publicaties op het gebied van verenigingsrecht.
  • Adviseert over alle aspecten van het verenigings- en stichtingenrecht. Altijd concreet en toegesneden op uw vraagstelling, waarbij desgewenst wordt aangegeven hoe hij in uw situatie als bestuurder zou handelen. Gericht op het voorkomen van procedures.
  • Concipieert (op elkaar afgestemde) statuten en reglementen. Toetst de statuten en reglementen van uw organisatie van tijd tot tijd op wetswijzigingen.
  • Publicaties op het gebied van verenigingsrecht