Publicaties mr F.C. Kollen over verenigingsrecht

Boeken

De vereniging in de praktijk (april 2007)
Dit boek is de tweede, geheel herziene druk van De vereniging in de praktijk. Het boek is veel uitgebreider (744 blz.) dan de eerste druk en is geheel herschreven. Behalve nieuwe wetgeving en niet eerder besproken wetgeving is er in de nieuwe druk meer jurisprudentie en 35 jaar praktijkervaring opgenomen, waardoor het nog meer een boek is geworden dat is geschreven vanuit de praktijk voor de praktijk. Het boek is bestemd voor een ieder die in een vereniging, bond of federatie een functie vervult of als lid zijn rechten en plichten wil kennen. Bekijk de inhoudsopgave van het boek.
Uitgeverij Kluwer, Deventer, Serie Recht en Praktijk nr 89, ISBN 9789013003123.

Memo De vereniging
Deze Memo in zakformaat (220 blz.) behandelt het gehele verenigingsrecht in een notendop.
Uitgeverij Kluwer, 1997, Deventer, ISBN 90-268-2826-8.

Overige publicaties

De juridische fusie bij verenigingen met afdelingen
Tijdschrift Stichting & Vereniging 2002, p. 123-129. In dit artikel worden de juridische complicaties besproken wanneer verenigingen fuseren die afdelingsverenigingen kennen.

'Law and order' tijdens de algemene vergadering
Tijdschrift Stichting & Vereniging 2000, p. 141-147. In dit artikel wordt besproken hoe te handelen bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens een algemene vergadering.

Mediation bij conflicten in de vereniging
Tijdschrift Stichting & Vereniging 1999, blz. 1-7. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis die mediation kan hebben bij het helpen beslechten van conflicten in verenigingen (maar ook in stichtingen en co÷peraties). Tevens worden problemen van verenigingsrechtelijke aard gesignaleerd die zich in het kader van mediation kunnen voordoen.

Vraagtekens bij de artikelen 2:38 lid 1 en 2:48 lid 2
Tijdschrift Stichting & Vereniging 1997, blz. 51-52. In dit artikel wordt de wetstekst van genoemde artikelen aan de praktijk getoetst en worden gebleken onvolkomenheden gesignaleerd.

Verenigingsrechtelijke aspecten van het tuchtrecht in de sport
Voordracht in 1997 voor de Vereniging voor Sport en Recht. Uitgeverij De Vrieseborch, Haarlem, 40 blz., isbn 90-6076-443-9.

Verenigingsrechtelijke aspecten van de relatie tussen het bestuur van een bond, de topsporters en hun trainer/coach
Voordracht in 1993 voor de Vereniging voor Sport en Recht. Uitgeverij De Vrieseborch, Haarlem, 72 blz, isbn 90-6076-382-3.

Tuchtrechtspleging in de sport, fair play ?
Voordracht in 1984 voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, isbn 90-271-2282-2.

Schriftelijke cursus Verenigingsrecht
Leidse Onderwijs Instellingen (LOI) 1987, 200 blz.

Het verenigingsrecht voor en na 26 juli 1976
NSF 1979, 70 blz.