Publicaties mr F.C. Kollen over sportrecht

Bundel Sport & Recht. Wetgeving, regelgeving en jurisprudentie
In dit boek van 800 pagina's is de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie op het gebied van sportrecht gebundeld.
Uitgeverij Kluwer; isbn 90-13-00962-x ; kosten ca. € 66,-.

De hieronder vermelde boeken zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar.

Memo Sportrechtspraak (2002)
Dit boekje in een handig zakformaat bevat 456 samenvattingen van rechterlijke uitspraken, welke relevant zijn voor de sportpraktijk van alle dag. De uitspraken zijn ontleend aan het civiel recht, fiscaal recht, sociaal recht, bestuursrecht en strafrecht. De Memo is geschreven voor niet-juristen en is bestemd voor bestuurders, (top)sporters, trainers/coaches, organisatoren van sportevenementen, overheidsorganen, journalisten en adviseurs.

Memo Kantine & Accommodaties (1999)
Mr Kollen beschrijft in hoofdstuk 3 de Privatisering en bespreekt de overheidstaak, de verschillende vormen van privatisering, de door verenigingen met de overheid te sluiten overeenkomsten en de mogelijkheden van mediation om ingeval van verschillende belangen toch tot een voor de vereniging en de overheid aanvaardbare oplossing te komen.

Praktijkboek voor de Sportbestuurder [hoofdredacteur mr F.C. Kollen]
Het losbladige standaardwerk op het gebied van sport en recht (drie banden).
Dit boek is niet meer verkrijgbaar.

Memo's Sport en recht [hoofdredacteur mr F.C. Kollen]
Handige kleine boekjes in zakformaat. In elk memo wordt een sportonderwerp juridisch op thematische wijze behandeld.
Deze memo's zijn niet meer verkrijgbaar, en kenden de volgende onderdelen:

  • Subsidies (2000), 146 blz.;
  • Risico's en aansprakelijkheid (2000), 122 blz.;
  • Sportrechtspraak (2000), 182 blz.;
  • Doping (1997), 114 blz.;
  • De vereniging, 220 blz.;
  • Sport en arbeid (2000), 206 blz.;
  • Sponsoring & media, 84 blz.;
  • Kantine & Accommodaties (1999), 192 blz.

Een terugblik op de 20e eeuw en een vooruitblik naar de 21e eeuw. De positie van sportbonden
Voordracht in 2000 voor de Vereniging voor Sport en Recht.
Uitgeverij De Vrieseborch te Haarlem, 48 blz. ISBN 90-6076-491-9.

Verenigingsrechtelijke aspecten van het tuchtrecht in de sport
Voordracht in 1997 voor de Vereniging voor Sport en Recht.
Uitgeverij De Vrieseborch (Haarlem), 40 blz. ISBN 90-6076-443-9.

Verenigingsrechtelijke aspecten van de relatie tussen het bestuur van een bond, de topsporters en hun trainer/coach
Voordracht in 1993 voor de Vereniging voor Sport en Recht.
Uitgeverij De Vrieseborch te Haarlem, 70 blz. ISBN 90-6076-382-3.

Sport en regelgeving
Voordracht in 1992 voor het Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap.
Uitgeverij Tjeenk Willink, Zwolle.

Tuchtrechtspleging in de sport, fair play?
Voordracht in 1984 voor de Vereniging voor Procesrecht.
Uitgeverij Tjeenk Willink, Zwolle. ISBN 90-271-2282-2

Rechtszaak van Zoetemelk doorbreekt een impasse. Strafbaarstelling van doping ter discussie.
De Volkskrant 27 juli 1983, De Wielerrevue 1993, Tijdschrift Geneeskunde en sport 1984.

Voorts nog jaarlijks vele artikelen in tal van tijdschriften.